tisdag 25 november 2008

Kolesteroli ja keuhkot

Keuhkoepiteeli ja kolesteroli

Miten keuhkoista vapautuu pois liika kolesterolia HDL- partikkeleitten kuljettetavaksi maksaan?

LÄDE: Bates SR, Tao JQ, Yu KJ, Borok Z, Crandall ED, Collins HL, Rothblat GH.
Expression and biological activity of ABCA1 in alveolar epithelial cells.
Am J Respir Cell Mol Biol. 2008 Mar;38(3):283-92. Epub 2007 Sep 20.

On ollut tuntematonta, miten säätyy sellainen lipidien homeostaasi rasvarakennemolekyylien tasapaino), mikä pitää yllä keuhkoalveolien I tyypin pneumosyyttien suuria levyepiteelisoluja.

Nämä prosessit voivat olla sellaisia, että niihin osallistuu ATP:tä sitova A1 (ABCA) kuljetusproteiini, joka on aivan kriittinen apolipoproteiini AI ( ApoA-1) välitteisissä solujen kolesterolin ja fosfolipidien mobilisoimisissa. ( Engl. ATP-binding cassette transporter A1 (ABCA1)).

Tässä tutkimuksessa selvitettiin ensin immunohistokemialla, missä kohtaa I ja II tyyppien keuhkosoluissa (pneumosyyteissä) sijaitsee tätä ABCA1 proteiinia. (Tässä käytettiin koe-eläimenä rottaa.) Tyypin II keuhkosoluja eristettiin ja viljeltiin 5 päivää 10 %- vahvuisessa seerumissa. . Sitten niitä erilaistettiin kohti I tyypin keuhkosolujen fenotyyppiä kantaviin soluihin päin, jotka pystyvät reagoimaan tyypin I solulle spesifisille monoklonaalisille vasta-aineille VIIIB2..

Kun inkuboitiin tyypin I pneumosyyttejä sellaisilla aineilla, jotka säätivät ylös ABCA1 geenin ( 9-cis- retinoic acid ja 22-OH-kolesteroli), lisääntyi ABCA-1 proteiinin pitoisuudet maksimitasolleen 8-16 tunnin kuluttua ja pysyivät koholla 24 tuntia.

Kun viljelyaineessa oli läsnä apoA-1 ja näitä mainittuja aineita (9cRA/22-OH), stimuloitui fosfolipidien ja kolesterolin efflux, ulosvuoto, pneumosyytistä 3- tai 20- kertaiseksi näissä kahdessa tutkituissa solulajissa verrattuna kontrollisoluihin.

Lipidin ulosvuoto estyi Procubol-nimisellä aineella.

Stimuloitujen solujen väliaineen analyysistä ( sucrose density gradient analyses) sen jälkeen kun oli inkuboitu apoA-1:llä. havaittiin heterogeenejä lipidipartikkeleita, joiden tiheys oli luokkaa 1.063-1.210 g/ml. ja sisällöltään ne olivat enemmän tai vähemmän apoA-1 tyyppisiä. .

Joten siis fenotyypiltään 1-tyyppiset keuhkosolut eli pneumosyytit sisälsivät toimintakykyistä ABCA-1 proteiinia ja vapauttivat soluista lipidiä apoA-1 proteiinille ja pystyivät tuottamaan partikkeleita, jotka muistuttivat HDL-lipoproteiinia ja tämä viittasi siihen, että ABCA-1 proteiinilla on tärkeä tehtävä keuhkojen lipidien homeostaasissa (tarvittaessa liika kolesterolin poistajana)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17884990?ordinalpos=15&itool=EntrezSystem2.P
Suom. 28/04/2008

Inga kommentarer: