fredag 6 mars 2009

Kolesterolin homeostaasi. PPARgamma

CHOLESTEROL HOMEOSTASIS (1)
PPARgamma osuus

LÄHDE:
Fajas L, Schoonjans K, Gelman L, Kim JB, Najib J, Martin G, Fruchart JC, Briggs M, Spiegelman BM, Auwerx J.
Regulation of peroxisome proliferator-activated receptor gamma expression by adipocyte differentiation and determination factor 1/sterol regulatory element binding protein 1: implications for adipocyte differentiation and metabolism. Mol Cell Biol. 1999 Aug;19(8):5495-503

PPARgamma on tumareseptori (NR), jonka tehtäväpiiri on adiposyyttien erilaistuminen ja insuliiniherkkyys.

PPARgamma= Peroxisome proliferator-activated receptor gamma is a nuclear receptor implicated in adipocyte differentiation and insulin sensitivity.

Tässä vuodelta 1999 peräisin olevassa artikkelissa tutkijat kertovat, että he selvittivät, oliko PPARgamma ilmenemä riippuvainen adiposyyttejä erilaistavasta ja määräävästä tekijästä 1 (ADD-1)/ SREB-1, joka on toinen transkriptiotekijä, mikä liittyy sekä adiposyyttien erilaistumiseen että kolesterolin homeostaasiin (cholesterol homeostasis).

ADD-1 = adipocyte differentiation and determination factor 1
SREBP-1 = sterol regulatory element binding protein 1.(Sterolisäätöiseen elementtiin sitoutuva proteiini)
Ektooppinen ADD-1/SREBP-1 ilmenemä eräissä tutkituissa soluissa indusoi endogeenisia PPARgamma- mRNA pitoisuuksia.
Samansukuinen transkriptiotekijä SREBP-2 myös indusoi PPARgamma esiintymää.

Lisäksi kolesterolin vähentäminen,( jonka tiedetään johtavan SREBP-perheen transkriptiotekijöitten proteolyyttiseen aktivoitumiseen), indusoi PPARgamma esiintymän ja paransi PPRE-käyttöistä transkriptiota.

SREBP-perheen vaikutus PPARgamma esiintymään välittyi PPARgamma1 ja 3 promoottorien kautta. Molemmissa promoottoreissa oli E-box-motiivi sekvenssi, mikä välitti PPARgammageenin säätymistä ADD-1(SREBP-1 ja SREB-2 tekijöitten kautta

Näistä tuloksista voidaan päätella, että PPARgamman esiintyminen on SREBP-perheen transkriptiotekijöitten kontrolloimaa ja osoittaa sellaisia uusia interaktioita transkriptiotekijöitten kesken, jotka voivat säädellä lipidimetabolian eri teitä.

These results suggest that PPARgamma expression can be controlled by the SREBP family of transcription factors and demonstrate new interactions between transcription factors that can regulate different pathways of lipid metabolism

KUVA

PPARgamma aktivaatio adipogeneesissä
http://www.umcutrecht.nl/NR/rdonlyres/AE2CE90B-DFA4-44D4-939B-3721A55B8134/8643/Website_Figure2_2008cropped.jpg

http://www.umassmed.edu/faculty/show.cfm?start=Figures&faculty=272
KARTTA Steroli ja non-sterolien synteesikartta.
http://flipper.diff.org/static/files/14/Chol-CoQ-synthesis-480.gif

HYVÄÄN LIPIDIHOMEOSTAASIIN vaaditaan fysiologinen tasapaino sterolisten ja nonsterolisten mevalonihappotuotteiden kesken. Ne ovat olennaista rekvisiittaa tavallisessa fosfolipidikalvossa, jonka sopivat ominaisuudet ne luovat ( vedenpitävyys ja fluiditeeti, plastisuus ja myös funktioita tehdään niitten avulla).

Tasapino on osittain geeniteitse säätyvä, missä tuote säätelee geeniä, mutta säätelytie voi joutua hankaluuksiin.

Erittäin hyv lähdeteksti mevalonihappotiestä:

http://flipper.diff.org/app/pathways/14
Kts. Kolesterolin, dolikolin, ubikinonin ja dolikolifosfaatin asemia solukalvossa.
06/03/2009 10:46.

Inga kommentarer: