tisdag 1 februari 2011

Narkolepsiaa Pandemrixin adjuvantista

DN.se kirjoittaa tänään 1 helmikuuta 2011:

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/vaccinering-kan-ge-narkolepsi

Vaccinet har stoppats i Finland medan den svenska Socialstyrelsen avvaktar med sitt beslut.

– Man måste se den här studien som en del av en stor utredning som nu genomförs i Europa, säger Anders Tegnell, avdelningschef på Socialstyrelsen, till TT.

Den finländska studien visar på en nio gånger förhöjd risk att få narkolepsi för barn som vaccinerats med Pandemrix-vaccinet.

Nästan alla som vaccinerats i Sverige den här vintern har fått en annan typ av vaccin, ett vanligt säsongsinfluensavaccin som också ger skydd mot svininfluensa.

I Sverige har Läkemedelsverket fått in 60 rapporter om narkolepsifall från sjukvården där man misstänker att det finns ett samband med vaccinationen. Läkemedelsförsäkringen har tagit emot 19 anmälningar med krav om ersättning till barn och unga som drabbats av den obotliga sjukdomen. Ännu har inga pengar betalats ut eftersom utredningar om sambandet fortfarande pågår i hela EU.

Massvaccinationen i Sverige förra vintern räddade med stor säkerhet ett antal liv och gjorde så att många slapp undan svåra sviter efter svininfluensa. Hur många får vi aldrig veta. Framför allt visade sig vaccinets skyddseffekt bra hos små barn.

Men som det verkar kan också ett stort antal barn i Sverige och Finland ha drabbats av livslångt lidande på grund av vaccinationerna.

– Det finns två vågskålar och i den ena ligger detta mycket tråkiga och i den andra ligger de positiva effekter vaccinet har haft. Det är oerhört svårt att värdera om det var rätt eller fel, säger statsepidemiolog Annika Linde vid Smittskyddsinstitutet.

– Det är så oerhört trist att detta hände och det finns ingen som på ett bra sätt kan gottgöra de barn och familjer som har drabbats av det här. Vi måste naturligtvis ha det i åtanke i framtida planering. Men beslutet att köpa vaccin var definitivt ett beslut som jag tror att vi skulle göra om, säger hon.

Totalt har cirka 31 miljoner människor vaccinerats med Pandemrix mot svininfluensa i Europa.

Det märkliga är att endast barn i Sverige, Finland och Island verkar ha drabbats av narkolepsi efteråt. Orsaken till detta är än så länge ett mysterium men en tänkbar förklaring skulle kunna vara att barnen haft en pågående influensainfektion vid vaccinationstillfället. Genetiska faktorer kan också ha bidragit till sjukdomsförloppet.

Inga kommentarer: